• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Szczecinie oraz szereg Nadleśnictw podlegających różnym Dyrekcjom
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp z o.o.
 • SZKUNER Sp. z o.o. we Władysławowie
 • Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o. w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Enbud Słupsk Sp. z o.o.
 • Zakład Transportu Energetyki Entrans Słupsk Sp. z o.o.
 • Kombinat Budowlany Sp. z o.o. w Kołobrzegu
 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
 • Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
 • Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
 • Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
 • Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.
 • Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o.
 • Hotel New Skanpol Sp. z o.o. w Kołobrzegu
 • MEDICAL SPA SANATORIUM UNITRAL Sp. z o.o. w Mielnie
 • SANO Sp. z o.o. w Koszalinie
 • EKO FOLWARK S.A. w Skibnie
 • Zakłady Drzewne Poldan Eksport-Import w Sławnie
 • Stolarka S.A. w Lęborku (wraz z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego)
 • Seeger Dach Sp. z o.o. w Łebieńcu
 • Remix Sp. z o.o. w Lęborku
 • Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie
 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Osób Niepełnosprawnych im. dr J. Titz-Kosko w Gdyni
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Odra w Policach
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik w Policach
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Barlinku
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka w Łobzie
 • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinku
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego: Gryfińskie, Koszalińskie, Karlińskie, Usteckie, w Połczynie Zdroju, Bytowie, Drawsku Pomorskim i inne
 • Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
 • Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu
 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku
 • Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim
 • Szpital Powiatu Bytowskiego
 • Szpital Powiatowy w Sławnie
 • Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o. w Nowielicach
 • Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
 • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. w Kołbaczu
 • AGROTERM Sp. z o.o. w Ostrowcu
 • IMMOTERM Sp. z o.o. w Ostrowcu
 • Ogród Warzywny Polska Sp. z o.o. w Pobłociu Wielkim
 • Łąccy–Kołczygłowy Sp. z o.o. w Kołczygłowach
 • TOTAL WIND PL Sp. z o.o. w Koszalinie
 • Produkcja Artykułów Budowlanych ARBUD Sp. z o.o. w Wiekowie
 • BUNDIOLI & PAVESI Sp. z o.o. w Słupsku
 • Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w Świdwinie
 • Plasmet w Widzinie
 • Przedsiębiorstwo Trans.–Sped.–Usł. Iwona Indeka w Kobylnicy
 • Plast Farb w Czaplach
 • Kompozycje Ozdobne – Karwice Sp. z o.o. w Karwicach
 • TOMSOL Sp. z o.o. w Koszalinie
 • PPHU MATEXIM Sp. Jawna w Białogardzie
 • UNICON Sp. z o.o. w Białogardzie
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe JONEX A. Jonczyk w Szczecinku
 • PHU Imperial ZPChr. Sp. Jawna w Białogardzie
 • SCANRAD Sp. z o.o. w Karlinie
 • TERMA Sp. Jawna w Słupsku
 • KRAT–MET Sp. Jawna w Kobylnicy
 • Słupskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A. w Słupsku
 • Ośrodki Hodowli Zarodowej: BOBROWNIKI, MŚCICE, KŁANINO i wiele innych jednostek

Kontrahenci w zakresie audytów zewnętrznych

Audyt projektu „Przedsiębiorczość – szansą na Twój sukces” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.5. o wartości 841.730,- zł

Audyt projektu „Chcemy być aktywni”realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.5. o wartości 288.000,- zł

Audyt projektu „Druga szansa” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.5. o wartości 670.196,76 zł

Audyt projektu „Krok do kariery” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2. o wartości 482.293,- złAudyt projektu „Ponowny start” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.3. o wartości 787.090,- złAudyt projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.3. o wartości 135.612,- zł

Audyt projektu „Stypendia EFS szansą na magistra III” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.2. o wartości 52.544,- zł Audyt projektu”Stypendia EFS szansą na maturę III” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.2. o wartości 239.635,- zł.

Audyt projektu „Równe szanse edukacyjne dzięki stypendiom EFS” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.2. o wartości 809.273,20 zł Audyt projektu „Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim III” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Działanie 2.2. o wartości 516.844,-zł Audyt projektu „Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim III” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Działanie 2.2. o wartości 122.700,-zł

Audyt projektu „Moja firma w Unii Europejskiej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.5. o wartości 716.650,- zł

Audyt roczny projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” realizowanego w ramach Funduszu Spójności o wartości 177.015.000,- EUR = 663.806.250,- zł

Audyt projektu „Edukacja rolników szansą na zatrudnienie w sektorze rolnym” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.3. o wartości 469.076,40 zł Audyt projektu „Wyższe kwalifikacje zawodowe perspektywą na przyszłość” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.1. o wartości 716.650,- zł

Audyt projektu pt. „Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 o wartości 9.723.126,22 zł

Audyt finansowy projektu pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Goleniów” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości 24.595.947,19 zł

Kontrahenci w zakresie audytów wewnętrznych

 • Gmina Będzino – kontrola finansowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, gminnych szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
 • Gmina Biały Bór – kontrola dochodów i wydatków w gminnych szkołach i przedszkolach.
 • Gmina Sławoborze – kontrola finansowa (wydatków, dochodów, terminowego regulowania zobowiązań, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych) w zespole szkół publicznych oraz w ośœrodku pomocy społecznej.
 • Gmina Czarne – kontrola finansowa w Urzędzie Miasta i Gminy, gminnych szkołach, przedszkolach, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku kultury.
 • Gmina Dygowo – przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych ośrodka pomocy społecznej.
 • Gmina Mielno, Gmina Biesiekierz – analiza prawidłowości ustalenia stawek za wodę i ścieki.