Zarząd

 • ZIUKO Tadeusz – Prezes Zarządu – sekretariat@finekspert.pl
 • MIELNICZEK Władysław – Wiceprezes Zarządu – sekretariat@finekspert.pl
 • GRZELAK Marian – Dyrektor – Członek Zarządu – marian.grzelak@finekspert.pl

Pracownicy

 • LEWANDOWSKA Anetta – Biegły rewident – anetta.lewandowska@finekspert.pl
 • KĄDZIELA Anna – Asystentka Zarządu – sekretariat@finekspert.pl
 • DZIDZIEWICZ Małgorzata – Asystentka Zarządu, Pełnomocnik Spółki – malgorzata.dzidziewicz@finekspert.pl
 • SIEKLICKA Agnieszka – Kierownik Zespołu Usług Księgowych – agnieszka.sieklicka@finekspert.pl
 • BRYLIŃSKA Ewelina – Księgowa – ewelina.brylinska@finekspert.pl
 • GRABIŃSKA Krystyna – Księgowa – krystyna.grabinska@finekspert.pl
 • MARTYNA Marzena – Księgowa – marzena.martyna@finekspert.pl
 • WALASZEK Wojciech – Księgowy – wojciech.walaszek@finekspert.pl

[contact_form]