Zarząd

  • ZIUKO Tadeusz – Prezes Zarządu – sekretariat@finekspert.pl
  • MIELNICZEK Władysław – Wiceprezes Zarządu – sekretariat@finekspert.pl
  • GRZELAK Marian – Dyrektor – Członek Zarządu – marian.grzelak@finekspert.pl

Pracownicy

  • DZIDZIEWICZ Małgorzata – Asystentka Zarządu, Pełnomocnik Spółki – malgorzata.dzidziewicz@finekspert.pl
  • SIEKLICKA Agnieszka – Kierownik Zespołu Usług Księgowych – agnieszka.sieklicka@finekspert.pl
  • BRYLIŃSKA Ewelina – Księgowa – ewelina.brylinska@finekspert.pl
  • GRABIŃSKA Krystyna – Księgowa – krystyna.grabinska@finekspert.pl
  • MARTYNA Marzena – Księgowa – marzena.martyna@finekspert.pl
  • WALASZEK Wojciech – Księgowy – wojciech.walaszek@finekspert.pl
  • ZAJĄC Maria – Księgowa – maria.zajac@finekspert.pl