• BENDKOWSKA Maria

  Nr w rejestrze: 5955
 • BIELECKI Tadeusz

  Nr w rejestrze: 198
 • BRODACZEWSKA Krystyna

  Nr w rejestrze: 323
 • DOLATA Barbara

  Nr w rejestrze: 7721
 • FOLTYNIEWICZ Stanisława

  Nr w rejestrze: 868
 • JAKUBIK Halina

  Nr w rejestrze: 1329
 • KACIANOWSKI Mirosław

  Nr w rejestrze: 9526
 • KINER Anna

  Nr w rejestrze: 12763
 • KOSTKA Wanda

  Nr w rejestrze: 1806
 • KUD Alicja

  Nr w rejestrze: 12486
 • LEHMANN-DUDEK Teresa

  Nr w rejestrze: 10488
 • LEWANDOWSKA Anetta

  Nr w rejestrze: 11600
 • LIPIŃSKA Marianna

  Nr w rejestrze: 2246
 • MATYSIAK Anna

  Nr w rejestrze: 2444
 • MIELNICZEK Bogumiła

  Nr w rejestrze: 12252
 • MIELNICZEK Władysław

  Nr w rejestrze: 2535
 • NATKAŃSKA Wiesława

  Nr w rejestrze: 7456
 • NOWAK Justyna

  Nr w rejestrze: 12450
 • PASZKIEWICZ Anna

  Nr w rejestrze: 9858
 • SOBAŃSKI Aleksander

  Nr w rejestrze: 3710
 • SUPROŃ Izabela

  Nr w rejestrze: 12571
 • SZCZERBATKO Danuta

  Nr w rejestrze: 7606
 • ŚLUFARSKI Stanisław

  Nr w rejestrze: 10834
 • ZIUKO Tadeusz

  Nr w rejestrze: 4644