Biuro ekspertyz i doradztwa finansowo-księgowego

Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-EKSPERT” Spółka z o.o. funkcjonuje od 1990 r. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych, audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Świadczymy także usługi doradztwa finansowo-księgowego i podatkowego. Od lat zajmujemy czołową pozycję na rynku środkowopomorskim. Aktywnie działamy również na rynkach innych regionów.

Badanie sprawozdania finansowego oraz inne usługi audytorskie wykonujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z Krajowymi standardami rewizji finansowej. Na bieżąco dostosowujemy się do aktualnych przepisów prawa i standardów międzynarodowych oraz pomagamy naszym kontrahentom w analogicznych procesach dostosowawczych.

Spółka nasza specjalizuje się w obsłudze audytorskiej wszelkiego rodzaju podmiotów sprawozdawczych (np. spółki kapitałowe, spółki osobowe, przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa państwowe, grupy kapitałowe, spółdzielnie, jednostki państwowe i samorządowe, zakłady pracy chronionej, fundacje, stowarzyszenia, szpitale i zakłady opieki zdrowotnej).

Głównym atutem Biura „FIN-EKSPERT” są wysoce wykwalifikowane i doświadczone zespoły biegłych rewidentów oraz ekspertów innych dziedzin, które umożliwiają nam świadczenie usług na wysokim poziomie. Każdorazowo audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Podejście takie zapewnia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań oraz owocuje dokładnością i kompleksowością audytu. Nasi biegli rewidenci i eksperci oferują mobilność działania, dyspozycyjność i efektywność rozwiązań. Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarantem profesjonalnego wykonania usług.